Симпозиум на фармацевтите

Симпозиум на фармацевтите. Обсъждат се хапчета за мъжка полова потентност.
Става англичанинът и казва:
Господа, ние създадохме хапче, което като го изпиеш - след час ти става 8 cm.
Въпрос от залата:
- Ама на дължина, дебелина, обиколка ли?
Англичанинът гордо отговаря:
- Господа, на диаметър.
Ръкопляскания в залата.
Става японеца и казва:
- Господа, ние създадохме хапче, дето като го изпиеш - след час ти става 25 cm.
Въпрос от залата:
- Ама на дължина, дебелина, обиколка ли?
Японецът с усмивка отговаря:
- Господа, ние проблеми с дебелината нямаме - на дължина.
Ръкопляскания в залата.
Става българинът и казва:
- А ние господа, създадохме хапче, което като го изпиеш – след 5 минути ти става като пъпеш.
Въпрос от залата:
- Ама как, на дължина, дебелина, обиколка ли?
Българинът гордо отговаря:
- О-о-о господа, ние проблеми с размера нямаме - на вкус.