Лекция в университета

Професорът:
- А сега колеги, бихте ли ми казали пример за лошо стечение на обстоятелствата? Иванов?
- Ами, вървиш през нощта по пуста улица. Пред теб върви жена с прекрасен задник. Идва автобуса и тя се качва в него, преди да успееш да направиш каквото и да е.
Професорът:
- Чудесно, Иванов! Петров?
- Ами, вървиш през нощта по пуста улица. Пред теб върви мъж с прекрасен задник. Идва автобуса и той се качва в него, преди да успееш да направиш каквото и да е.
Професорът:
- Добре, Петров! Колев?
- Ами, вървиш през нощта по пуста улица. Зад теб върви Петров, а скапаният автобус не идва и не идва.