За писането в интернет

Да пишеш звездички вместо букви в неприличните думи, това е все едно да правиш минет на площада и да прикриваш устата си с ръка.