За проблемите

Гледам по National Geographic, че Слънцето ще загасне след 4-5 милиарда години и си викам: 
- Точно ще сме излезли от кризата и ето ти нов проблем.